Organizacje, które wspieramy

Optyk Rozmus jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Robimy wszystko, aby wspierać lokalne inicjatywy i organizacje non-profit - zachecamy do tego również naszych klientów. Wsród organizacji, którym pomagamy znajdują się: 

Dom Kulejących Aniołów

House of Limping AngelsJest to grupa niesamowitych osób o wielkich sercach, pomagających tym, którzy najbardziej tej pomocy potrzebują - dzieciom z upośledzeniem psychicznym i/lub fizycznym. Obecnie Anioły budują nowy ośrodek, który spełni marzenia i potrzeby małych podopiecznych.

Nadrzędnym celem działalności Domu Kulejących Aniołów jest wyrównanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, stworzenie warunków, w których ich prawa człowieka są całkowicie respektowane, pomoc przy aktywizacji społecznej oraz zapewnienie wsparcia dla ich rodzin.

Zakres pomocy udzielanej przez Dom Kulejących Aniołów jest naprawdę ogromny, obejmuje on terapię fizyczną i psychologiczną, pomoc prawną rodzinom dzieci z upośledzeniem, organizowanie zajęć i obozów rehabilitacyjnych, wyjazdów integracyjnych, itd. Organizacja ta ma również ogromny wkład w popularyzację wiedzy i świadomości dotyczącej osób upośledzonych, pomagając w destygmatyzacji tej grupy społecznej.

Oprócz wymienionych form wsparcia, po ukończeniu budowy nowego ośrodka, Dom zamierza zaoferować całodobową opiekę chorym dzieciom a także ich rodzinom.  

LUKAM2010

LUKAM2010Piłkarska Szkółka "LUKAM2010" istnieje od roku 2010 z inicjatywy byłego piłkarza Ireneusza Kościelniaka, który uważa, że w Polsce nie brakuje piłkarskich talentów a jedynie dobrego zaplecza, które byłoby w stanie owe talenty wyłowić a także odpowiednio przygotować i wypromować.  Szkoła LUKAM, zgodnie ze światowymi standardami, umożlwia treningi już 6-latkom zapewniając idealne warunki rozwoju młodym piłkarskim talentom. Motto szkoły brzmi „Równe szanse dla każdego zawodnika na osiągnięcie sukcesu i spełnienie marzeń”.
Dzięki wsparciu ze strony sponsorów, takich jak Optyk Rozmus, szkoła może kupować nowy sprzęt, stroje sportowe, itd. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy!