you need to be logged in to perform this function.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.