Całodobowe Soczewki na Dzień i Noc

Mocno oddychający materiał zapewniający zdrowie i bezpieczeństwo oczu.

Soczewki na noc - czy to bezpieczne?

Rozważania na temat bezpieczeństwa spania z soczewkami kontaktowymi są jak najbardziej uzasadnione i każdy, kto myśli nad przerzuceniem się na soczewki całodobowe powinien dokładnie tę kwestię przedyskutować ze swoim optometrystą lub okulistą. Odpowiedź na pytanie postawione w tytule jest bowiem taka, że owszem, jest to całkowicie bezpieczne, ale pod warunkiem, że używa się odpowiednich do tego szkieł, które są do tego przeznaczone a decyzja o ich używaniu powinna opierać się w dużej mierze o indywidualne predyspozycje i cechy pacjenta.

Soczewki całodobowe nadają się do spaniaJednym z najważniejszych parametrów, jakimi charakteryzują się szkła kontaktowe, jest tlenoprzepuszczalność, którą w soczewkach oznacza się jako Dk/t, gdzie “t” określa grubość soczewki. Tlenoprzepuszczalność opisuje, ile tlenu przepuszcza dana soczewka do rogówki. To niezwykle ważne zwłaszcza w nocy, ponieważ przy zamkniętych powiekach rogówka oka otrzymuje tylko 30% tlenu, który dociera do niej przy otwartych powiekach. Tlenoprzepuszczalność jest więc najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o tym, czy dany produkt nadaje się do spania, czy też nie. Różni producenci szkieł kontaktowych proponują tutaj różne poziomy DK/t jako bezpieczne i patrząc na listę szkieł, które zostały dopuszczone do używania również podczas snu można zostać zaskoczonym rozbieżnościami pomiędzy poziomem tlenoprzepuszczalności poszczególnych z nich. Dlatego też w doborze szkieł do ciągłego noszenia należy kierować się przede wszystkim zaleceniami (dobrego) specjalisty, aczkolwiek mając do wyboru soczewki X oraz Y, warto zacząć próby od tych, które są bardziej oddychające.

Nosząc soczewki całodobowe należy pamiętać o ich ograniczonej żywotności i wymieniać je na nowe zgodnie z trybem określonym przez producenta. Jest to wyjątkowo istotne w przypadku tych właśnie soczewek, ponieważ, jeśli używane są one w sposób ciągły, to leżą one na oku przez długi czas i nie są płukane ani dezynfekowane w płynie. Oznacza to, że osiadanie na nich osadów białkowych odbywa się w sposób niezakłócony przez cały okres ich użytkowania. Prowadzić to może do ryzyka infekcji i komplikacji. Co prawda materiały, z jakich zbudowane są szkła kontaktowe do ciągłego noszenia są do pewnego stopnia odporne na nadbudowywanie się osadów, jednak jest to kwestia wysoce indywidualna, dlatego ścisłe trzymanie się harmonogramu wymiany jest jak najbardziej wskazane.

Wśród oferowanych przez nas soczewek do spania znaleźć można tylko i wyłącznie uznane marki, których produkty charakteryzują się potwierdzonym bezpieczeństwem i są od lat rekomendowane przez okulistów, optyków i optometrystów na całym świecie. Najbardziej oddychające soczewki na rynku to w tej chwili Air Optix Night & Day Aqua, których wskaźnik Dk/t wynosi 175 dla mocy -3.00 (tlenoprzepuszczalność uzależniona jest od mocy sferycznej soczewki, ale na potrzeby porównań przyjęto podawanie Dk/t dla mocy -3.00D). Soczewki Biofinity pochwalić się mogą tlenoprzepuszczalnością na poziomie 160 Dk/t, natomiast Acuvue Oasys 147 Dk/t a PureVision 2 oraz PureVision 2 for Presbyopia 130 Dk/t. Należy pamiętać, że warianty wyżej wymienionych soczewek, takie jak np. Biofinity Toric, itd. mają odmienne wartości tego parametru, choć wciąż są one na tyle wysokie, że pozwoliły na ich dopuszczenie do używania podczas snu.

Wybierając soczewki do ciągłego noszenia pamiętaj, aby zawsze robić to pod kontrolą specjalisty i nigdy, pod żadnym pozorem, nie śpij w soczewkach, które nie zostały do tego celu zaprojektowane. Spanie w szkłach o niskiej tlenoprzepuszczalności i nieodpowiednim uwodnieniu grozi bowiem wieloma komplikacjami. Należy na koniec również podkreślić, że wielu specjalistów jest zdania, że choć wymienione w ninejszym tekście produkty prawnie dopuszczono do ciągłego używania, np. przez 7 czy nawet 30 dni non-stop, tak naprawdę nie jest to zalecana praktyka i powinna być wdrażana tylko w wyjątkowych sytuacjach. Przykładem takiej sytuacji może być wielogodzinny dyżur lekarza w szpitalu czy inna praca zawodowa uniemożliwiająca wyciągnięcia szkieł w celu ich wyczyszczenia i namoczenia. W okolicznościach życia codziennego zaleca się stosowanie szkieł całodobowych w taki sam sposób, w jaki stosuje się soczewki miesięczne, a więc z zachowaniem codziennej higieny i pielęgnacji soczewek w przeznaczonym do tego płynie do czyszczenia szkieł.

Podsumowaując: owszem, w soczewkach do ciągłego noszenia można spać, jednak należy to robić w miarę możliwości rzadko i zawsze przy regularnych kontrolach u specjalisty.

Opinie Klientów o: Soczewki Całodobowe

Liczba opinii: 88
Ocena: 4.7 liczba gwiazdek 5
Kryteria Sortowania


To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.