REGULAMIN SKLEPU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy, a także zasady rejestracji w sklepie.
 2. Operatorem Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl jest firma Optyk Rozmus Eye Care S. C. Adam Hoare Agata Burkat, NIP: 638-180-44-47, Regon: 242772896
 3. Operator Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
 4. Warunkiem korzystania z Usług OptykRozmus.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień oraz postanowień dokumentów dostępnych poprzez odnośniki z niniejszego Regulaminu oraz w stopce strony www.optykrozmus.pl (Polityka Zwrotów, Wysyłka Towaru, Reklamacje, Polityka Prywatności, Bezpieczeństwo).
 5. Klient składający zamówienia na soczewki kontaktowe w Sklepie jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do OptykRozmus.pl żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

DEFINICJE

 1. Operator Sklepu, Sprzedający - Operator Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl,
 2. Klient, Użytkownik - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przedsiębiorca - Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
 4. Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep - Sklep Internetowy OptykRozmus.pl dostępny pod adresem internetowym https://www.optykrozmus.pl
 6. Regulamin - Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Konto Użytkownika - miejsce dostępne dla Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl oraz świadczy usługę "Newsletter".
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Usługa "Newsletter" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
 5. Zamówienia, można składać po dokonaniu rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów po uprzedniej rejestracji jest tworzone Konto Użytkownika.
 6. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może złożyć Zamówienie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres e-mail i hasło.

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów możliwa jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską. Możliwy jest również odbiór osobisty towaru w salonie optycznym w Pszczynie.
 3. Szczegółowe koszty dostawy są opisane na stronie Wysyłka Towaru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
 5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Na liście produktów oraz na stronach konkretnych towarów obok regularnych cen produktów mogą znajdować się również rekomendowane ceny detaliczne (ang. recommended retaill price, RRP). Są to wartości wyrażone w PLN i przekreślone, jednak niezawierające informacji o promocji/obniżce/wyprzedaży.
 3. W przypadku promocji/obniżki ceny towaru/jego wyprzedaży (wyraźnie zaznaczonej odpowiednią grafiką), obok aktualnie obowiązującej ceny podana jest przekreślona cena, która obowiązywała przed obniżką. Jest to najniższa cena produktu z okresu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki (lub, jeśli produkt znajduje się w ofercie sklepu krócej niż 30 dni, z całego okresu przed wprowadzeniem obniżki).
 4. Sklep nie stosuje zautomatyzowanego profilowania zachowań konsumentów i prezentowane ceny nie są personalizowane.
 5. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów i wysyłki bez uprzedzania Użytkownika.
 6. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
  • przelewem na rachunek bankowy za pośrednictwem operatora płatności internetowych
  • kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności internetowych. Dostępne formy płatności - karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 7. Operator Sklepu nie przyjmuje zamówień za pobraniem. Wszystkie zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłat na rachunku bankowym.
 8. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy lub kartą kredytową za pośrednictwem operatora płatności internetowych towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek.
 9. Użytkownik może skorzysać z usług dwóch operatorów płatności elektronicznych:
  1. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  2. Integrator Płatności PayNow - operator banku mBank z siedzibą przy ul. Prostej 18 w Warszawie, 00-850, NIP: 526-021-50-88 ; REGON: 001254524, Krajowy Rejestr Sądowy - Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr rejestru przedsiębiorców KRS 0000025237.
 10. W przypadku płatności za pomocą operatora płatności elektronicznych PayNow, podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
  • przeglądarkę internetową: internet explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub mozilla firefox w wersji nie starszej niż 9.0 lub chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub opera w wersji nie starszej niż 10.0,
  • włączoną obsługę java script,
  • włączoną obsługę ciasteczek (cookies),
  • aktywny adres e-mail.
 2. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w dziale Polityka Prywatności.
 3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: adresu dostawy, aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 2. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  • numer telefonu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  • spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania użytkownikiem,
  • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  • potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań (dotyczy tylko klientów zamawiających soczewki kontaktowe),
  • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez operatora sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
  • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu
 4. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 5. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 6. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 7. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
  2. działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta użytkownika,
  5. użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  6. użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
  7. podane przez kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 8. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 7, pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 9. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika.
 11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w dziale Kontakt.
 12. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.
 13. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 14. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust.5 i 7 wynosi 14 dni.

WARUNKI SPRZEDAŻY

 1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl
 2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego OptykRozmus.pl są: Sprzedający oraz Kupujący.
 3. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu potwierdza, że w momencie składania zamówienia ma skończone 18 lat
 5. Klient, który składa zamówienie na soczewki kontaktowe, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu potwierdza, że w momencie składania zamówienia:
  1. dysponuję aktualną (nie starszą niż 1 rok) receptą na soczewki kontaktowe od wykwalifikowanego optometrysty bądź lekarza okulisty,
  2. zamawia soczewki dla siebie zgodnie z posiadaną receptą, a jeśli zamawia je dla osoby trzeciej, zamówienie jest również zgodne z receptą wystawioną przez specjalistę na osobę trzecią,
  3. został przeszkolony przez specjalistę w zakresie sposobu używania soczewek, ich przechowywania oraz pielęgnacji,
  4. postępuje i zamierza postępować zgodnie z zaleceniami producenta w zakresie stosowania, pielęgnacji oraz przechowywania zamówionych produktów,
  5. jest świadomy zagrożeń wynikających z używania soczewek kontaktowych, ich nieprawidłowego stosowania, czyszczenia i przechowywania,
  6. przechodzi regularne wizyty kontrolne w gabinecie okulisty bądź optometrysty,
  7. jest świadomy zagrożeń wynikających ze stosowania soczewek innych niż te przepisane przez specjalistę i bierze odpowiedzialność za ryzyko z tym związane,
 6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-11.
 7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i składa się z następujących czynności:
  1. wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach sklepu z zaznaczeniem odpowiednich parametrów (dotyczy soczewek kontaktowych z mocami korekcyjnymi),
  2. dodania ich do koszyka,
  3. zalogowania do konta użytkownika, chyba że nastąpiło ono wcześniej
  4. wybrania sposobu dostawy,
  5. zaakceptowania Regulaminu Sklepu
  6. kliknięcia przycisku "Zapłać teraz".
 9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
  1. zaakceptowania zamówienia (oferty) - w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
  2. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) - w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
  3. propozycji zmian, tzw. kontroferta - w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez użytkownika.
 10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
 11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni roboczych. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni robocze) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
 12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu OptykRozmus.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
 14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 15. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie ma ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: cs@optykrozmus.com.
 16. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
 17. Każdy produkt opatrzony jest informacją o dostępności produktu u dostawcy - indywidualnie dla każdego typu soczewek. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 18. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
 19. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie jeśli zaksięgowanie nastąpi do godz. 12.00, z zastrzeżeniem ust. 7.
 20. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. W sklepie OptykRozmus.pl Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w dowolnym momencie przy założeniu, że nie upłynął termin ważności odsyłanych soczewek, a odsyłany towar jest w stanie nienaruszonym. Niektóre produkty muszą zostać zwrócone do producenta w czasie niedłuższym niż miesiąc od zakupu, dlatego każdy przypadek zwrotu rozpatrujemy indywidualnie, oczywiście z gwarancją akceptacji zwrotu dokonanego w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru. Przy przekroczeniu ustawowego terminu na odstąpienie od umowy zwracamy jedynie koszt zakupionych towarów, bez kosztów przesyłki. Możliwość odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów robionych na indywidualne zamówienie, zgodnie z Dz.U.2020.287, USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Art.38. pkt. 3. Szczegółowe informacje na temat zwrotów znajdują się w dziale Polityka Zwrotów.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, informując Operatora Sklepu o chęci odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres cs@optykrozmus.com.
 3. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy na swój koszt lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. soczewki produkowane na specjalne zamówienie);
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. Operator Sklepu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta zwracanych produktów, zwróci konsumentowi koszt zakupionych towarów oraz równowartość kosztu najtańszej przesyłki dostępnej na stronie internetowej Operatora Sklepu w momencie składania przez Konsumenta zamówienia.
 7. Koszt przesyłki zwrotnej ponoszony jest przez Konsumenta i zostanie zwrócony Konsumentowi tylko w przypadku zwrotu towaru wynikającego z wad fabrycznych produktów lub pomyłki Operatora Sklepu.

OCENY I RECENZJE PRODUKTÓW

 1. Operator Sklepu każdorazowo zatwierdza (lub odrzuca) recenzje pisane przez Użytkowników Sklepu.
 2. Operator nie umożliwia płatnych recenzji, nie cenzuruje treści recenzji i publikuje zarówno recenzje pozytywne jak i negatywne. Odrzucane są tylko recenzje zawierające spam lub nielegalne treści.
 3. Negatywne recenzje mogą być publikowane razem z odpowiedzią Operatora Sklepu na zawarte w recenzji zarzuty.
 4. Publikowane są wyłącznie oceny (przyznania określonej liczby gwiazdek) oraz recenzje zostawione przez Klientów, którzy posiadają w historii zamówień dany produkt. Oceny i recenzje zostawione przez niezalogowanych Użytkowników Sklepu oraz przez Klientów nieposiadających w historii zamówień recenzowanego produktu nie będą publikowane.
 5. Klient dołączający do recenzji zdjęcie przedstawiające Jego/Jej wizerunek zgadza się na jego publikację i przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
 3. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego jednak niż 48 h wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 4. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
 5. Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
 6. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych opisane są w dziale Polityka Prywatności.

REKLAMACJE

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta, pierwszą linią kontaktu jest Administrator Sklepu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać następujące informacje:
  • imię i nazwisko,
  • numer zamówienia
  • opis niezgodności towaru z umową,
  • datę zakupu
 4. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
 6. Klient zobowiązany jest przesłać produkt do Operatora Sklepu na adres siedziby, z zachowaniem reguł ostrożności.
 7. Reklamowane soczewki powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem (zanurzone w płynie pielęgnacyjnym) i opakowane w sposób, zabezpieczający je przed powstaniem uszkodzeń mechanicznych w trakcie wysyłki.
 8. W przypadku reklamacji soczewki będą przekazane przez OptykRozmus.pl do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia.
 9. Sklep internetowy OptykRozmus.pl nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
  • pomyłki Klienta popełnione w trakcie zamawiania towaru (złe parametry soczewek)
  • złe dobranie soczewek dla Klienta przez optyka lub lekarza okulistę.
  • żle dobrany kolor soczewek nieodpowiadający preferencjom Klienta
  • brak terminowych kontroli wzroku u lekarza okulisty lub optyka/optometrysty.
  • używanie soczewek niezgodnie z ich przeznaczeniem w tym:
  1. doprowadzenie do wyschnięcia soczewek (brak użycia płynu pielęgnacyjnego) po wyjęciu z blistra,
  2. doprowadzenie do rozerwania lub ubytku na soczewce na skutek nieostrożnego obchodzenia się z nią,
  3. zabrudzenie soczewek kosmetykami lub innymi środkami chemicznymi niekorzystnie wpływającymi na soczewkę,
  4. doprowadzenie, przez Klienta, do zabrudzenia soczewek, skutkującego brakiem możliwości przeprowadzenia ich ekspertyzy,
  5. używanie soczewek dłużej niż jest to zalecane przez producenta.
 10. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 9, reklamowane soczewki mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie firmy OptykRozmus.pl w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

OCHRONA ZNAKU TOWAROWEGO

 1. Wszystkie elementy strony internetowej Optyk Rozmus, łącznie z elementami graficznymi, technologicznymi oraz projektem chronione są prawem autorskim Optyk Rozmus®. Nazwa Optyk Rozmus® oraz logotyp Optyk Rozmus są chronionymi znakami towarowymi firmy Optyk Rozmus Eye Care S. C.
 2. Zakaz kopiowania obrazów oraz treści zawartych na niniejszej stronie internetowej bez uprzedniej zgody Optyk Rozmus Eye Care S. C.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz dokumenty z nim powiązane dostępne poprzez odnośniki mogą ulec zmianie, przy czym informacja o tych zmianach zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie głównej Operatora Sklepu a Klienci zarejestrowani w usłudze "Newsletter" zostaną o nich poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

DANE FIRMY

Optyk Rozmus Eye Care S. C.
ul. Piastowska 3
43-200 Pszczyna
Polska
Tel. 32 733 28 23
NIP: 638-180-44-47
REGON: 242772896

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.