Polityka Prywatności

W Optyk Rozmus prywatność traktujemy bardzo poważnie. Ze względu na ciągłe zmiany w technologii internetowej, poniższe wytyczne mogą ulec zmianie.

Przetwarzanie danych osobowych zgdodnie z RODO

§ 1

 1. Administratorem Danych Osobowych jest firma Optyk Rozmus Eye Care S. C.
 2. Wszelkie dane osobowe, które rejestrujący wprowadza i do formularza rejestracyjnego oraz w trakcie zamawiania towaru w sklepie internetowym są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
 3. Podanie danych osobowych przez rejestrującego jest dobrowolne, jednak niezbędne do zakupu towarów za pośrednictwem sklepu internetowego. Bez podania wymaganych przez Administratora Danych Osobowych zamówienie towarów nie będzie możliwe.
 4. W dziale "Moje Konto", w zakładce "RODO" zamieszczona jest Klauzula informacyjna i zgody na przetwarzanie danych osobowych. Klauzulę informacyjną można również przeczytać poniżej.

§ 2

 1. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych (newsletter).
 2. Klauzula informacyjna i zgody na przetwarzanie danych osobowych odnośnie newslettera znajdują się w zakładce Moje Konto, w dziale RODO. Są one również wyświetlane podczas pierwszej rejestracji oraz zapisu do newslettera.

Klauzula informacyjna

Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Optyk Rozmus Eye Care S. C. z siedzibą przy ul. Piastowskiej 3 w Pszczynie. kod pocztowy: 43-200 tel.: +48 32 733 2823 adres e-mail: cs@optykrozmus.com, zwany dalej Administratorem.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • 2.1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b)
  • 2.2. Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 6 ust 1 pkt c);
  • 2.3. Na podstawie odrębnej zgody, w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, na zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a);
  • 2.4. Na podstawie odrębnej zgody, w przypadku, gdy osoba której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie szczególnej kategorii danych (danych wrażliwych) w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 9 ust 2 pkt a). Dane będą wykorzystywane tylko do realizacji umowy i nie będą udostępniane;
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom innych kategorii (operatorzy pocztowi, kurierzy, przewoźnicy, firmy obsługujące korespondencję otrzymywaną i wysyłaną do klientów, firmy świadczące usługi utrzymywania serwisów internetowych, biura rachunkowe, operatorzy płatności internetowych);
 4. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do organizacji międzynarodowych;
 5. Dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich (poza Unią Europejską) w zakresie i sytuacjach wyszczególnionych poniżej:
  • 5.1. Osoba, któej dane dotyczą, dokona płatności za zamówienie za pośrednictwem operatora płatności Fondy Ltd., którego siedziba mieści się w Wielkiej Brytanii. Operator ten przetwarza dane osobowe zgodnie z RODO. Dane przekazane podczas dokonywania płatności to imię i nazwisko, adres, adres email. Składający zamówienie wprowadza na tym etapie również dane karty kredytowej w celu dokonania płatności w bramce płatności na stronie internetowej operatora. Dane karty kredytowej nie są przez nas przetwarzane ani przechowywane.
  • 5.2. Osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z Administratorem (obsługą klienta sklepu) za pośrednictwem poczty email. Serwery poczty firmowej Administratora obsługiwane są przez firmę Google (pakiet GSuite), której europejska siedziba mieści się w Irlandii, jednak przetwarzane dane przekazywane są przez nią do subprocesorów mieszczących się poza Unią Europejską. Firma Google oraz jej subprocesorzy przetwarzają dane osobowe zgodnie z RODO.
  • 5.3. Osoba, której dane dotyczą, jako adres dostawy wskaże kraj poza Unią Europejską. Dane wysyłki przekazywane będą operatorom pocztowym lub firmom kurierskim działającym na terenie wskazanego kraju.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie do czasu przewidzianego na możliwość złożenia reklamacji oraz do momentu wypełnienia obowiązków podatkowych;
 7. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy.
 11. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Administrator danych usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
 12. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 13. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacja celu (np. wykonania umowy). W przypadku niepodania danych, realizacja celu (np. wykonanie umowy) nie będzie możliwe.
 14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji, np. profilowania.
 15. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 16. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pośrednictwem platformy PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A
 17. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności za nabywane towary/produkty/usługi za pośrednictwem platformy Fondy są przekazywane firmie Fondy Ltd. z siedzibą w Londynie, jako administratora danych (16 St Martin's Le Grand London EC1A 4EN, Wielka Brytania, numer rejestrowy 10063984, numer referencyjny 900705), upoważnionego i regulowanego przez brytyjski Financial Conduct Authority jako Instytucja Pieniądza Elektronicznego. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez Fondy Ltd.

Wykorzystanie wizerunku

 1. Akceptując niniejszą Politykę Prywatności zgadza się Pan/Pani, aby wszelkie zdjęcia:
  • dobrowolnie przez Pana/Panią przesłane w ramach recenzji produktu na niniejszej stronie internetowej
  • dobrowolnie oznaczone przez Pana/Panią tagiem @optyk.rozmus w mediach społecznościowych
  mogły być wykorzystane na niniejszej stronie internetowej lub na profilach Administratora w mediach społecznościowych.
 2. Zgodę na wykorzystanie zdjęć może Pan/Pani cofnąć w każdym momencie wysyłając email na adres cs@optykrozmus.com.

Cookies (Ciasteczka)

Nasza strona internetowa używa plików Cookies, aby zamawianie produktów i zakupy były możliwe. Nie wykorzystujemy ich do żadnych innych celów, a dane w nich zawarte pozostają całkowicie anonimowe, tak więc nie ma powodów do obaw. Aby całkowicie uspokoić wszelkie wątpliwości i obawy, przedstawiamy listę plików Cookies, jakie znaleźć można na naszej stronie oraz tłumaczymy, do czego są one używane.

ASPSESSIONID* : Ciasteczka sesji serwera - dotyczą ID sesji wyszukiwarki, bez nich strona nie mogłaby działać. Pilnują one, aby użytkownik trafił na stronę, do której chciał dotrzeć.

ORsic, GDPR*, Gref, ORCA, orRetEnc, ORRM, pCTX, VID, DLr : Nasze autorskie ciasteczka. Bez nich niemożliwe stałoby się umieszczenie czegokolwiek w koszyku zakupów, a większość innych ważnych funkcji również by nie działała..

_gat, _ga, _gid : Te ciasteczka używane są przez system Google Analytics i umożliwiają nam analizę aktywności na stronie w sposób anonimowy, statystyczny. Dzięki nim możemy ulepszać funkcjonalność strony i generalnie poprawiać jej jakość.

1: Zawsze

Prosimy o podanie poniższych informacji podczas składania zamówienia: imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz adres doręczenia, adres e-mail, numer telefonu i dane karty płatniczej.

Powyzsze informacje służą:

 • przesłaniu zakupionego produktu.
 • pobraniu opłaty za produkt.
 • przesłaniu listu e-mail po dokonaniu zakupu.
 • informowaniu drogą e-mail o nowych produktach i usługach.
 • przypominaniu o wizytach i konieczności zakupu soczewek
 • dodatkowo możemy zastosować HTTP ‘cookies’ w celu identyfikacji użytkowników i kontroli poszczególnych ‘koszyków’ w procesie zamawiania.

2: Nigdy

Bez względu na okoliczności:

 • NIGDY nie przekazujemy informacji z naszej strony agencjom reklamowym, ani innym osobom trzecim.
 • NIGDY nie ujawniamy informacji osobistych uzytkowników.
 • NIGDY nie przechowujemy detali płatności.
 • Nie przechowujemy danych kart kredytowych ani nie dzielimy się danymi naszych klientów z podmiotami trzecimi (wyjątek: punkt 3 Klauzuli Informacyjnej RODO).

Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas informacji o nowych produktach i kodów zniżkowych za pomocą newslettera, możesz wypisać się z subskrypcji za pomocą przycisku "Unsubscribe" znajdującego się w każdym naszym e-mailu handlowym, lub pisząc do nas na adres cs@optykrozmus.com ze słowem 'unsubscribe' w tytule.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść ani politykę prywatności stron internetowych, do których można przechodzić z tej strony.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Twoich danych osobowych, wejdź w zakładkę Moje Konto a następnie w dział RODO.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.