Czy zamawiając soczewki kontaktowe, mogę użyć recepty na okulary?

Nie, ponieważ te dwie recepty znacząco się od siebie różnią. Po pierwsze, soczewki kontaktowe leżą bezpośrednio na oku a okulary w pewnej od niego odległości, co oznacza, że odpowiedzialne za ostrość widzenia moce sferyczne w tych dwóch rodzajach szkieł muszą być inne. Po drugie, na recepcie na soczewki kontaktowe znajduje się również kilka parametrów, których nie znajdziesz na recepcie okularowej, takich jak krzywizna czy średnica soczewki. Co więcej, niektórzy okuliści i optycy zawierają na receptach na soczewki również nazwę marki soczewek, która w danym przypadku najlepiej się sprawdzi. Takiej informacji z oczywistych względów nie ma na recepcie okularowej.

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.