Jakie parametry soczewek muszę wprowadzić przy zamawianiu?

Podczas zamawiania soczewek kontaktowych zostaniesz poproszony/-na o podanie kilku parametrów soczewek, które Cię interesują. Jeśli masz receptę na soczewki od swojego optyka bądź okulisty, w.w. parametry pojawią się również na niej. Poniżej wyjaśniamy, co poszczególne z nich oznaczają.

 • OD - Oko prawe
 • OS - Oko lewe
 • Marka (np. Acuvue)
 • BC / Base Curve / Krzywizna (liczba między 8.0 a 10.0) - wypukłość soczewki (im wyższa liczba, tym soczewka bardziej spłaszczona)
 • DIA / Diameter / Średnica (niekiedy błędnie nazywana promieniem, który jest połową średnicy)(liczba między 13.0 a 22.0) - średnica soczewki (im wyższa liczba, tym większa soczewka)
 • SPH Power / SPH / Sphere / Rx / Moc (liczba między -20 a +20) - korekcyjna moc sferyczna soczewki

Pacjenci z astygmatyzmem będą proszeni o podanie również:

 • CYL Power / CYL / Cylinder (liczba między -4.00 a +4.00) - moc soczewki dla astygmatyzmu, może być ujemna (dla astygmatyzmu krótkowzrocznego) lub dodatnia (dla astygmatyzmu nadwzrocznego)
 • Axis / Oś (liczba między 0 a 180) - kąt, pod którym soczewka toryczna koryguje astygmatyzm

  Cylinder i oś są z reguły zapisywane ze znakiem "x" pomiędzy nimi, co należy czytać jako "razy"

Pacjenci ze starczowzrocznością, noszący soczewki dwuogniskowe/wieloogniskowe/progresywne będą proszeni o podanie również:

 • ADD / Addycja (liczba między 0.75 i 3.00, ze znakiem "+" lub bez niego) - dodatkowa moc plusowa w dolnej części soczewki wieloogniskowej (multifokalnej)
 • Podczas zamawiania soczewek wieloogniskowych firmy CooperVision: Dominance / Dominacja (D or N) - Oko dominujące lub niedominujące. Oko dominujące ma przypisaną soczewkę z korekcją krótkowzroczności w centrum, natomiast oko niedominujące z korekcją dalekowzroczności w centrum soczewki.