9 zasad używania pojemniczków na soczewki

9 zasad używania pojemniczków na soczewkiWiększość użytkowników soczewek zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest dokładne czyszczenie i dezynfekcja soczewek kontaktowych. Niektórzy zapominają jednak, jak istotny wpływ na komfort noszenia soczewek ma czysty pojemniczek, w którym są one przechowywane. Przytoczone poniżej badania pokazują to dość wyraźnie.

Pierwsze badanie zostało przeprowadzone przez zespół dr Shannon McQuaig. Przetestował on czystość pojemniczków na soczewki pewnej grupy użytkowników szkieł. Osoby biorące udział w badaniu były również pytane o to, jak często wymieniają pojemniczki na nowe.

Według autorki badania większość jego uczestników nie była w stanie określić, kiedy zaczęła używać swojego pojemniczka.

Badanie czystości pojemniczków polegało na pobraniu próbek mikroorganizmów w nich się znajdujących oraz zrobieniu ich posiewu. Po jakimś czasie wyhodowane w ten sposób kolonie były liczone. Wyniki były szokujące. Niektóre próbki zawierały niebezpieczne bakterie tworzące wielotysięczne populacje. Co mało zaskakujące, badacze odkryli również związek pomiędzy czasem używania danego pojemniczka a liczbą bakterii zasiedlających jego środek.

Dr McQuaig w podsumowaniu wyników swojego badania zaleca, aby pojemniczki na soczewki wymieniać często, a także, aby zawsze używać świeżego płynu do soczewek.

Kolejne badanie(1) miało na celu ocenić stopień zanieczyszczenia akcesoriów do soczewek, a także to, jak ściśle użytkownicy soczewek przestrzegają zasad higieny dotyczących czyszczenia pojemniczków i jaki wpływ ma to na ów stopień zanieczyszczenia.

Naukowcy zebrali prawie 50 pojemniczków na soczewki oraz płynów do pielęgnacji szkieł od pacjentów, którzy przejawiali symptomy komplikacji związanych z noszeniem soczewek. Następnie zrobiono posiew bakteryjny z próbek z pojemniczków oraz płynów i poproszono uczestników badania o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich stosunku do higieny soczewek.

Wyniki badania pokazały, że prawie 50% pojemniczków na soczewki oraz prawie 11% płynów zanieczyszczonych było bakteriami, głównie gronkowcem złocistym (Staphylococcus aureus) oraz E. coli (Eschericia coli). Pojemniczki używane krócej niż 3 miesiące były istotnie rzadziej zanieczyszczone niż te używane ponad 3 miesiące. Ponadto, pojemniczki osób o niskim lub umiarkowanym poziomie higieny związanej z soczewkami były istotnie częściej zanieczyszczone w porównaniu z tymi od osób o wysokim poziomie higieny.

W podsumowaniu badania naukowcy stwierdzili, że osoby noszące soczewki z badanego regionu mają zwiększone ryzyko komplikacji związanych z użytkowaniem soczewek za sprawą zanieczyszczenia pojemniczków. Zalecili oni częstszą wymianę pojemniczków na nowe oraz ściślejsze przestrzeganie zasad higieny.

Trzecie badanie(2) prowadzone było przez dra. Marka Willcoxa oraz jego zespół z University of New South Wales i opublikowane w czasopiśmie Optometry and Vision Science. Pokazało ono, że pojemniczki na soczewki osób, które nie przestrzegają zasad higieny wymaganych przy stosowaniu soczewek, często są zanieczyszczone niebezpiecznymi bakteriami.

W badaniu uczestniczyło prawie 120 osób. Wypełniły one specjalny kwestionariusz badający ich stosunek do higieny związanej z soczewkami, a także oddały swoje pojemniczki na soczewki do badania. Pojemniczki były następnie dokładnie badane w laboratorium, gdzie określono stopień ich zanieczyszczenia. Zebrane dane analizowano pod kątem związku pomiędzy stosunkiem do zasad higieny a stopniem zabrudzenia pojemniczków. Zidentyfikowano trzy czynniki wpływające na stopień zanieczyszczenia pojemniczków: niemycie rąk przed dotykaniem soczewek, niepozostawianie pojemniczków do całkowitego wyschnięcia po jego umyciu oraz używanie pojemniczka i płynu dwóch różnych marek. Ponadto pojemniczki bardziej doświadczonych użytkowników soczewek okazały się bardziej zanieczyszczone.

Zgodnie z konkluzją z badania, najważniejszymi krokami, jakie należy podjąć, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia bakteryjnego pojemniczka na soczewki, jest dokładne mycie rąk mydłem przed dotykaniem soczewek, suszenie pojemniczków po ich umyciu oraz używanie pojemniczka i płynu od tego samego producenta.

TL;DR

Podsumowując wyniki powyższych badań, można stwierdzić, bez zbytniego zaskoczenia, że istnieje korelacja pomiędzy stosowaniem się do zasad higieny odnośnie do pielęgnacji soczewek a stopniem zanieczyszczenia pojemniczków na soczewki i związanym z tym ryzykiem infekcji. Istnieje również związek pomiędzy liczbą bakterii znajdujących się w pojemniczku oraz długością czasu, przez jaki pojemniczek jest używany. Z tego względu zalecamy wymianę pojemniczka na soczewki raz na miesiąc. Ponadto, aby mieć pewność, że Twoje soczewki są czyste i bezpieczne, przestrzegaj poniższych dziewięciu zasad używania pojemniczków:

  1. Zawsze myj ręce ciepłą wodą i mydłem przed dotykaniem soczewek oraz pojemniczków na soczewki.
  2. Dokładnie czyść pojemniczek za każdym razem, gdy wyciągasz z niego soczewki.
  3. Jeśli to możliwe, używaj pojemniczka oraz płynu do soczewek od tego samego producenta.
  4. Nigdy nie używaj płynu wielokrotnie - przed każdym napełnieniem pojemniczka, wylej jego starą zawartość.
  5. Regularnie wymieniaj pojemniczki na soczewki - raz na miesiąc jest optymalnie. Robienie tego rzadziej niż raz na 3 miesiące jest bardzo ryzykowne.
  6. Przechowuj płyn na soczewki oraz pojemniczek w chłodnym i suchym miejscu oraz z daleka od promieni słonecznych.
  7. Nigdy nie dotykaj końcówki butelki z płynem, aby nie zanieczyścić jej zawartości.
  8. Nigdy nie używaj przeterminowanego płynu do soczewek.
  9. Nigdy nie mieszaj różnych płynów w pojemniczku.

Jeśli będziesz przestrzegać powyższych zasad, Twój pojemniczek na soczewki powinien pozostać czysty i bezpieczny aż do chwili, w której go wyrzucisz. Pozwoli to znacząco zredukować ryzyko zanieczyszczenia. Pamiętaj, że przestrzeganie zasad higieny podczas stosowania soczewek jest najistotniejszym czynnikiem mającym wpływ na ryzyko infekcji oczu. Twój wzrok jest niezwykle ważny, dlatego dbaj o niego.

Żródła:

(1) https://www.contactlensjournal.com/article/S1367-0484(13)00085-4/fulltext
(2) https://journals.lww.com/optvissci/Abstract/2015/02000/The_Effect_of_Contact_Lens_Hygiene_Behavior_on.9.aspx

To jest wyrób medyczny.

Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.